De toekomst

Domein De Bever zal uitgroeien tot een leuke ontmoetingsplaats met ruimte voor mens én natuur. Recreatie krijgt een nieuwe invulling dankzij het belevingspad waar men via speelse belevingselementen jong en oud zal informeren over de natuurwaarden, hedendaagse landbouwgebruiken en het belang van de waterhuishouding voor landbouw en natuur. Het pad van 2 kilometer doet niet alleen het vijverdomein aan, maar loopt ook door de vallei, langs de hooilanden en blauwe bessenplantages en vult de bestaande wandelroutes mooi aan.  De horecazaak en de uitkijktoren van de Noorderkroon blijven ook in de toekomst mooie troeven van het domein.

Veel soorten profiteren van het resultaat van de natuurherstelmaatregelen. De heikikker maakt gebruik van de natuurlijk ingerichte vijver om zich voort te planten en de natte heide om voedsel te zoeken. Andere soorten die we hier ontdekken zijn de watervleermuis, beekprik en gevlekte witsnuitlibel. De Warmbeek vormt de groene ader in de omgeving. Europese topnatuur vindt zijn weg naar domein De Bever!

heikikker
speelse belevingselementen