Welke werken werden uitgevoerd?

Jaren kon de natuur haar vrije gang gaan en was er geen grootschalig onderhoud. Gevolg was dat de vijver dreigde dicht te slibben en dat zou jammer zijn. Waarom de werken nodig zijn, lees je hier.
 

De werken gebeurden in fases: het kappen van bomen, herstel van de vijver, heideherstel en het aanleggen van een belevingspad. Er werd gestart in de winter van 2017. De werken werden afgerond in het najaar van 2018.  Wil je meer weten over de verschillende deelprojecten? Klik dan op de knoppen op het situeringsplan van het domein!

Het totaal te spenderen budget bedroeg 300.000 €. Subsidiërende overheden zijn Europa (LEADER), de provincie Limburg en het Agentschap voor Natuur en Bos (Investeringssubsidie natuur).