Natte heideherstel

Een reeds bestaande, open plek in het bos van ongeveer 1 ha zal omgevormd worden naar natte heide

De heikikker zal zich zo op termijn makkelijker kunnen verplaatsen tussen de verschillende nabijgelegen heidegebieden van het Hageven, de Achelse Kluis en Beverbeekse heide. Ook veel andere diersoorten zullen profijt hebben van de heide in domein De Bever.

Concreet zullen de nog resterende bomen op het perceel gekapt worden. De stronken worden uitgetrokken. Daarna wordt de bovenste, voedselrijke bodemlaag verwijderd (plaggen van de bodem) zodat de natte heide - die een voedselarme bodem nodig heeft - de kans krijgt om te groeien. De bosrand zal zo ingericht worden dat er een geleidelijke overgang is van heide naar bos. Het wandelpad wordt toegankelijker gemaakt.