Bomen kappen

Bladval is een van de hoofdredenen waarom de vijver aan het toegroeien is. De bladeren van de bomen vallen in het najaar in het water en vormen zo een voedingsbodem voor de woekerplant parelvederkruid.

Om te vermijden dat dit in de toekomst weer gebeurt, zullen de bomen aan de rand van de vijver grotendeels gekapt worden. Een aantal monumentale bomen blijven staan voor het uitzicht rond de vijver. Ook de vleermuis, die jaagt in het gebied, heeft profijt dat er bomen blijven staan.

De werkgroep 'beleving' en de Minaraad van Hamont-Achel kiezen samen de bomen die een toekomst krijgen op het domein. Meer over deze werkgroep en dit participatietraject, lees je hier.

De kapwerken zijn intussen uitgevoerd. Meer info over de actuele stand van zaken lees je hier!