Partners

Er waren verschillende partners betrokken bij het opwaarderen van domein De Bever:

Domein De Bever is een stedelijk domein. De stad was dan ook de opdrachtgevende overheid voor het natuurherstelproject en het ontwikkelen van het belevingspad.  

De Vlaamse overheid investeerde via Investeringssubidies Natuur (ISN) in het herstellen van Europese habitats en soorten. Zij droeg145.895 € bij in het project voor de ontwikkeling van een biotoop voor de heikikker en het vrijwaren van de ecologisch waardevolle Warmbeek.

LEADER is het Europees subsidieprogramma voor plattelandswikkeling. Europa investeert graag in haar platteland. Via educatieve elementen en een belevingspad werd op domein De Bever natuur, landbouw en water met mekaar verbonden. In totaal ontving de stad 75.000€ subsidie voor landbouw- en natuureducatie.

Het Regionaal Landschap Lage Kempen nam de projectcoördinatie voor haar rekening voor zowel het natuurherstelproject als de educatieve ontwikkeling van het domein. Als organisatie zetten we graag de streekidentiteit en typische elementen van de Lage Kempen in de kijker. 

De totale investering voor de transformatie van De Bever bedroeg 300.000€.