Eerste afvissing van de vijver!

De vijver aan het domein zal in de zomer van volgende jaar heraangelegd worden. De waterstand is veel te laag en er zit te weinig zuurstof in het water waardoor veel vissen het moeilijk hebben om te overleven. De vis die er nog in zit, krijgt een betere thuis. Met vereende krachten slaagden de vrijwilligers van de Likona vissenwerkgroep, de Achelse Vissers en de Walvissers er vandaag in om al wat vissen van de vijver af te vissen. Enkele snoeken krijgen een nieuwe thuis in de vijvers in de buurt, de zeldzame soorten worden uitgezet in een nabijgelegen natuurgebied. Een deel van de vis werd op de beek gelost.

Door het toedienen van kleine elektrische schokjes, werden de vissen die vlakbij het bootje zwommen, verdoofd en konden ze makkelijk in een net gevangen worden. Eens aan de oever, sorteerden de vrijwilligers de vissen per locatie gesorteerd. Voor de vissen is dit elektrisch afvissen niet zo leuk, maar het is de enige manier om ze op een diervriendelijke manier te kunnen vangen en ze een nieuwe thuis te kunnen geven!

Volgend jaar zal deze oefening nog eens herhaald worden zodat alle vis verwijderd is voordat de werken aan de vijver starten.

Recente berichten