Veel volk op de publiekswandeling!

Een 50-tal mensen kwam gisteren opdagen voor de infowandeling in Domein De Bever. Het mooie winterzonnetje zat hier zeker voor wat tussen! Tijdens de wandeling van een uurtje gaven Joke en Hanne van het Regionaal Landschap Lage Kempen meer uitleg over de werken die komende winter gepland staan in het domein. Zo wordt de vijver heringericht en zal het schadelijke parelvederkruid worden verwijderd. Het nog in te richten belevingspad met diverse avontuurlijke speel- en leerelementen zal kinderen prikkelen om wat bij te leren over de prachtige omgeving waar natuur en landbouw het landschap identiteit geven.

De werken nemen ongeveer een jaar in beslag maar het domein blijft toegankelijk. Tijdens de kapwerken en het herprofileren van de vijver en de oevers zal het wandelpad rond de vijver tijdelijk afgesloten worden. Informatieborden op het terrein zullen bezoekers informeren over de voortgang van de werken

foto's: Guy Joosten en RLLK

Recente berichten