Droogleggen vijver van start!

Op 2 mei vat de volgende fase van de natuurherstelwerken aan. Bedoeling is om de vijver geleidelijk te laten leeglopen. Op 2 locaties zal er een gracht gegraven worden van de vijver naar de gracht langs de weg. Zo kan het water van de vijver weglopen.

De grachten langs de weg worden eerst geruimd zodat er voldoende ruimte is voor het water. Het slib vanuit de gracht, zal tijdelijk op de berm blijven liggen. Dit slib wordt in een latere fase, samen met het slib van de vijver afgevoerd.

Het waterniveau zal steeds lager komen te staan, totdat de bodem van de vijver zichtbaar wordt. Het slib kan dan opdrogen en machinaal verwijderd worden, samen met het woekerende parelvederkruid. Het moet een lange periode droog zijn zodat het slib goed kan opdrogen. In de beste omstandigheden (voldoende droogteperiodes) zal het slib in augustus voldoende uitgedroogd zijn om het te verwijderen.

Wie de komende maanden komt wandelen, zal dus merken dat het water van de vijver steeds meer zal zakken. Ook kan er tijdelijk geurhinder zijn. Het organisch materiaal van het slib, dat normaal onder het waterniveau zit, komt aan de oppervlakte en wordt afgebroken. Dit natuurlijk proces veroorzaakt geurhinder.

Het wandelpad langs de vijver blijft in deze fase van de werken toegankelijk.

Recente berichten