Laatste rechte lijn ingezet voor werken aan Domein De Bever

In januari 2018 startte de stad Hamont-Achel samen met het Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) en het Agentschap voor Natuur en Bos aan een groots project op domein De Bever. Vier fasen zouden daarbij aan bod komen: het kappen van bomen, vijverherstel, heideherstel en het aanleggen van een belevingspad. De eindhalte is nu stilaan in zicht; verwacht wordt dat de werkzaamheden in november afgerond kunnen worden. Daarna heeft de natuur nog wat tijd nodig om zich te herstellen, maar de officiële heropening van het domein alsook de voorstelling van het beleef- en ontdekkingspad staan wel dit jaar nog op de planning.

“Momenteel wordt de vijver op het domein natuurvriendelijk ingericht zodat Europees beschermde diersoorten – zoals bijvoorbeeld de heikikker – er in de toekomst alle kansen krijgen”, vertelt projectcoördinator Joke Roebben van het RLLK. “De vijverranden krijgen een natuurlijk, zandig karakter en de eilandjes worden gedeeltelijk afgegraven tot net onder het waterniveau. Zo kan het riet er op groeien en blijft het open karakter van de vijver behouden. De zone langs het wandelpad wordt genivelleerd zodat de kwaliteit ervan verhoogd wordt. De aarde die afkomstig is van deze grondwerken wordt hergebruikt om de vijverbodem lokaal te verhogen en de rand te modelleren.”

Nazorgtraject

Eén van de grote boosdoeners waarvoor de natuurherstelwerken nodig waren, is het parelvederkruid. Deze woekerende exoot leeft graag in voedselrijke wateren, maar is een bedreiging voor andere fauna en flora. “Tijdens de graafwerken eerder dit jaar, werd al veel van het parelvederkruid verwijderd”, weet schepen van Milieu Guy Joosten. “Maar elk stukje ervan dat achterblijft, is voldoende voor het plantje om verder te groeien. Het is dan ook onmogelijk om de exoot in één keer uit te roeien. Samen met het Regionaal Landschap Lage Kempen werkt onze stad daarom een nazorgtraject uit waarbij het parelvederkruid de komende jaren systematisch met de hand verwijderd zal worden. Zo beogen we in de toekomst volledig verlost te zijn van deze woekerplant.”

Ook de werken in het bos gaan intussen verder. “Op de open plek wordt de bovenste bodemlaag – de strooisellaag – afgegraven”, vertelt Joke Roebben. “Zo verarmt de bodem, waardoor natte heide opnieuw een kans krijgt om hier te groeien. Dat is dan weer positief voor heel wat diersoorten die hier hun leefgebied van maken. Ook de zeldzame heikikker verzamelt hier trouwens zijn voedsel!”

Belevingspad in opbouw

Een externe firma is intussen volop bezig met de aanleg van de verschillende elementen van het beleef- en ontdekkingspad. “Dit pad is maar liefst 2 km lang en kronkelt langs de heide, de vijver en de nabijgelegen bessenplantage. Verschillende speelelementen onderweg maken van een wandeling aan domein De Bever een bijzondere ervaring”, zegt schepen Joosten. “De naam van dit belevingspad – die afgelopen zomer door onze inwoners zelf werd gekozen – wordt over enkele maanden, tijdens de officiële opening bekendgemaakt.”

Gelet op de werken is het momenteel niet mogelijk om het pad rond de vijver te gebruiken. Er is daarom een omleiding van de wandelroute voorzien. Ook de eigenlijke werfzone is niet toegankelijk omwille van veiligheidsredenen.

Recente berichten