Vijverherstel

Allereerst zal alle vis in de vijver afgevangen worden. De vissen zullen een nieuwe thuis krijgen in andere vijvers. Het afvangen gebeurt in verschillende fases in het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018. De stad Hamont-Achel krijgt hierbij de hulp van specialisten van de Limburgse vissenwerkgroep en lokale vissers.


Daarna kan het water van de vijver afgelaten worden. Dit is nodig om het slib in de vijver te laten drogen zodat het beter verwijderd kan worden. 

Een volgende stap is het parelvederkruid machinaal verwijderen. Er mag geen enkel restje van de plant achter blijven, anders groeit het woekerend plantje terug waardoor de vijver volledig zal dichtslibben.  De stad engageert zich om de komende jaren de vijver regelmatig te controleren op parelvederkruid en indien nodig, de nieuwe aanwas van parelvederkruid te verwijderen.

Het slib is op sommige plaatsen wel 1 meter dik en vormt de voedingsbodem voor het parelvederkruid. In de late zomer van 2018 zal het slib samen met het parelvederkruid verwijderd worden.

De eilandjes in de vijver worden tot onder het waterniveau afgegraven. Zo kan er terug riet op groeien en bebossen de eilandjes niet meer spontaan.

De randen van de vijver worden over een lengte van 800 meter hersteld en natuurvriendelijk aangelegd. De randen krijgen een natuurlijker, zandig karakter. De heikikker heeft deze zandige randen nodig om haar eiklompjes te verstoppen.

De vijver zal visvrij gehouden worden zodat de heikikker alle kansen krijgt om er zich te vestigen. 

parelvederkruid